تصاویری از مراسم گل‌ مالی در خرم‌ آباد (23 آبان 92)